Drobečková navigace

Úvod > Školka > Zajímá nás > Dýchání ústy

Dýchání ústyDÝCHÁNÍ ÚSTY není roztomilé v žádném věku. DÝCHÁNÍ ÚSTY je problém v každém věku. DÝCHÁNÍ ÚSTY si sebou nese, v závislosti na délce jeho trvání, mimo jiné PROBLÉMY VE VÝSLOVNOSTI - tedy ve způsobu, jakým tvoříme hlásky. Nepříjemný "bonus", nemyslíte? Bohužel není zdaleka jediný.
 
Dýchání ústy nás formuje od hlavy až k patě, aniž si to uvědomujeme.
 
▫️ DÝCHÁNÍ ÚSTY ovlivňuje klidovou polohu jazyka (jazyk při něm leží na spodině dutiny ústní, místo toho, aby držel nahoře v kontaktu s patrem). Chybějící tlak jazyka na patro postupně promlouvá do růstu obličeje (ten se prodlužuje) a čelistí (patro se zvyšuje, zubní oblouky se zužují a nemají dostatek prostoru pro stálé zuby - rovnátka...),
 
▫️ DÝCHÁNÍ ÚSTY systematicky oslabuje svalstvo. V orofaciální oblasti (obličej a mluvidla) přestávají být v kontaktu rty, čelist si zvyká být v nižší poloze - brada ustupuje vzad, mění se nejen profil, ale také těžiště hlavy a s ním i postavení těla.
 
_
 
* Dýchání ústy je často problém, který vychází z oslabeného středu těla - ten se na druhé straně velmi často projevuje valgózními - vpáčenými kotníky a vyosenou patou.
 
_
 
▫️ DÝCHÁNÍ ÚSTY ovlivňuje způsob jakým zpracováváme stravu (pro oslabené svaly je náročné pořádně rozmělnit stravu náročnou na žvýkání - můžeme se jí vyhýbat, nebo ji po chvíli zapíjet a s douškem tekutiny v ústech polykat).
 
▫️ DÝCHÁNÍ ÚSTY ovlivňuje způsob jakým polykáme - oslabené svaly mění vzorec polykání. Polykáme zhruba 2000x za 24 hodin. Možná vás překvapí, že právě v pohybu mluvidel, který se děje, když polykáme, se zrcadlí většina hlásek, které v řeči máme. Čeština je co se týče místa tvoření hlásek velmi náročná.
 
▫️ DÝCHÁNÍ ÚSTY ovlivňuje aktivitu bránice, objem i intenzitu vydechovaného proudu vzduchu. Dýchání ústy je často spojeno s nižší aktivací bránice, která vede k celkově nižší efektivitě dýchání, a to i na biochemické úrovni. Práce s dechem je mimo jiné velmi důležitá pro správnou tvorbu hlásek...
 
_
 
Které hlásky "trpí" nejvíce?
 
PBM, TDNL, CSZČŠŽ, RŘ. Proč právě tyto hlásky? 
 
PBM - hlásky, které správně tvoříme kontaktem horního a dolního rtu. Dítě, které dýchá ústy, nebo má ústa trvale otevřená z jiného důvodu, má oslabené retní svalstvo. Rty postupně přestávají "chodit" do kontaktu, což mění způsob, jakým tyto hlásky tvoří. U dětí, které mají předkus, často vidíme kontakt dolního rtu s horními zuby.
 
TDN - často nám uniká, že je děti vyslovují jinak, nebo že je jejich artikulační postavení ještě ve vývoji. Zní totiž docela "pěkně", i když se do jejich způsobu tvoření zapojuje pohyb čelisti, který tam nepatří. Děti, které DÝCHAJÍ ÚSTY mají nesprávnou klidovou polohu jazyka. Jazyk je zvyklý zůstávat, ve chvíli kdy odpočívá - dítě nemluví, nejí, nepolyká, spí; ležet dole na spodině dutiny ústní, místo toho, aby byl v kontaktu nahoře s patrem. Takový jazyk není zvyklý chodit nahoru - o to si ale alveoláry TDN říkají. A tak tělo tam, kde na to jazyk sám nestačí, pomůže souhybem - pohybem čelisti. Nesprávně tvořené alveoláry TDN vás dokážou zaseknout při vyvozování vývojově náročnějších hlásek např. R, ke kterému je většina logopedů používá. Pak můžete měsíce a roky vyslovovat Td-Td, Dddd a R tam prostě neskončí, nebo ho dítě umí jen v souhláskových shlucích TR a Dr....
 
CSZ - sykavky, jejichž nesprávný způsob tvoření bije do uší a často i do očí. Jazyk při jejich tvoření naráží do zubů, nebo vyjíždí ven z úst mezi zuby, okraje jazyka totiž nejsou schopné nabídnout potřebnou oporu, nebo ji hledají v kontaktu, který do správného artikulačního místa nepatří.
 
ČŠŽ - mezi zuby padají méně, často je ale dítě není schopné vyladit zvukově, protože při jejich tvoření nedokáže aktivně využít stran jazyka jako opory.
 
RŘ - vibranty, motoricky nejnáročnější hlásky, které si říkají o dobrý rozsah pohybů jazyka, o vyladěné svalové napětí i o intenzivní výdechový proud...
 
_
 
Na co bychom předtím, než se pustíme do ÚPRAVY VÝSLOVNOSTI, neměli zapomenout?
 
Všímat si dítěte, jeho postury, dýchaní, hrubě a jemně motorických dovedností, koordinace pohybů, svalového napětí, kontaktu rtů v různých aktivitách, vzájemného postavení čelistí, tvaru patra i pohybu jazyka.
 
Na začátku je důležité nepodcenit zhodnocení způsobu a místa tvoření jednotlivých hlásek, které dítě v řeči už používá. Nevyplácí se zaměřit pozornost jen na ty hlásky, které nás bijou do uší. Snadno se pak stane, že nám uniknou vývojově mladší hlásky, které ještě nedoladily artikulační postavení. V řeči už je slyšíme, ale ještě to není ono. To laik snadno přehlédne a začíná věnovat pozornost hláskám, které dítě slyšitelně nevyslovuje správně...chyba.
 
Na místě a způsobu tvoření u výsledného zvuku hlásky totiž velmi záleží. Hlásky se do dětské řeči dostávají postupně. Postupně se také upravuje/zpresňuje místo a zdokonaluje pohyb, kterým jsou tvořeny. Pokud se pustíme do vyvozování, nebo úpravy a artikulačně náročnějších hlásek bez ohledu na to, aby byly ty "jednodušší" dokonale zvládnuté, tak se nedaří, ...nebo je dítě zvládá jen v nácviku a v rychlosti běžné konverzace bez opravování ne a ne naskočit....
 
_
 
Artikulace je pohyb. Pohyb, jeho koordinace a svalové napětí ale samy o sobě nejsou zárukou správné výslovnosti. NA POZADÍ SCHOPNOSTI SPRÁVNĚ VYSLOVOVAT HLÁSKY SE ODEHRÁVÁ CELÁ ŘADA DALŠÍCH PROCESŮ!!!, které promlouvají do podaného výkonu a tedy i do srozumitelnosti řeči. Jednou z těch oblastí, které potřebujeme od útlého věku systematicky rozvíjet je například SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ. O tom ale zase příště, v dalších článcích.
 
_
 
Dnešní doba je jiná, digitální technologie nás vzdalují od sebe a od aktivního pohybu. Řeč je pohyb. Přesto mám plnou ambulanci rodičů, kteří se svým dětem věnují - mluví s nimi (zkoušeli jste na ně nemluvit?), čtou jim, zpívají, chodí spolu do přírody, společně tvoří, navštěvují kroužky...A JEJICH DĚTI PŘESTO MAJÍ PROBLÉM S VÝSLOVNOSTÍ. Mnoho z nich má otevřená ústa, z různých důvodů...
 
Je zajímavé jak moc v souvislosti s mluvením našich dětí upozorňujeme na displeje a hledáme vinu v rodičích, kteří se svým dětem málo věnují a přitom přehlížíme to, co má přímý dopad na kvalitu života nás i našich dětí - NA DÝCHÁNÍ. Dýchání ústy není pro většinu z nás něco, nad čím se pozastavíme. STALO SE NORMOU, bohužel. Věřím, že se to podaří změnit. ZMĚNA JE MOŽNÁ KDYKOLIV!
 
_
 
Děkuji za SDÍLENÍ ❤️.
 
_
 
Zuzana Blažková, máma & klinická logopedka, facebook
 
_
 
Jsem tu pro vás ON-LINE. Využijte on-line konzultace, ať už jste kdekoliv.
 
On-line VÝSLOVNOST dítě
začínám přímou prací s vámi oběma v délce cca 15 -20 minut, následně už bez přítomnosti dítěte projdeme rodinnou a osobní anamnézu. Vaše informace budu propojovat s natočenými videi, interakcí s dítětem a vývojovými milníky. Zhodnotíme aktuální schopnosti a dovednosti, které se dotýkají KOMUNIKACE. Doporučím Vám konkrétní kroky, které můžete podniknout k přirozené podpoře dítěte v bezpečí vašeho domova. 
 
On-line VÝSLOVNOST dospělý
Začínáme anamnézou, pokračujeme sérií diagnosticko-terapeutických aktivit, ve kterých zhodnotíme aktuální úroveň cílených schopností a dovedností. Vyzkoušíme si konkrétní strategie, které Vám pomohou vykročit vpřed, ke správné výslovnosti. 
 
On-line JAZYK MEZI ZUBY
u dětí mladších čtyř let je konzultace pouze s rodičem. U čtyřletých a starších začínáme přímou prací s dítětem v délce cca 15 -20 minut, jedná se o sérii krátkých aktivit zaměřených na motoriku, dýchání, rozsah pohybů jazyka a klidovou polohu jazyka, příjem stravy a mapování způsobu tvoření jednotlivých hlásek. Následně, už bez přítomnosti dítěte, projdeme rodinnou a osobní anamnézu. Vaše informace budu propojovat s natočenými videi i interakcí s dítětem. Doporučím Vám konkrétní kroky, které můžete podniknout k přirozené podpoře dítěte v bezpečí vašeho domova. 
 
On-line DÝCHÁ ÚSTY / NADMĚRNÉ SLINĚNÍ 
u dětí mladších čtyř let je konzultace pouze s rodičem. U čtyřletých a starších začínáme přímou prací s dítětem v délce cca 15 -20 minut, jedná se o sérii krátkých aktivit zaměřených na motoriku, dýchání, rozsah pohybů jazyka a klidovou polohu jazyka a příjem stravy. Následně, už bez přítomnosti dítěte, projdeme rodinnou a osobní anamnézu. Vaše informace budu propojovat s natočenými videi i interakcí s dítětem. Doporučím Vám konkrétní kroky, které můžete podniknout k přirozené podpoře dítěte v bezpečí vašeho domova.

--