Drobečková navigace

Úvod > Školka > Zajímá nás > Bude mít logopedii ve školce, tak už tam nemusíme chodit ...

Bude mít logopedii ve školce, tak už tam nemusíme chodit ...Stačí ti zápisky v sešitu? Orientuješ se v nich? Máš jistotu, že to doma děláte správně? Protože na tom to stojí. Pokud chceš vidět/ slyšet změny, tak je potřeba doma trénovat krátce, ale často. Mozek potřebuje mnoho stimulů k tomu, aby měl důvod přepsat zajetý program…a ty potřebuješ, aby ho přepsal správně. Jakákoliv odchylka od původního záměru se totiž mine účelem a často přidělá ještě víc práce. Rodiči, který je u terapie přítomný, se zdá být všechno srozumitelné. Já ale chci, aby si to s dítětem vyzkoušel sám, protože stejně to bude fungovat i doma do doby, než se zase v ambulanci společně sejdeme. A víš, co v naprosté většině pokusů rodičů a dětí vidím? Chyby. Chyby, které jsou přirozené a pochopitelné. Vyladit je ale máme šanci jen za předpokladu, že o nich víme.
Dojíždím s dětmi na Fyzio, v docházkové vzdálenosti si to nesedlo. Péči si hradíme sami, naše skvělá fyzioterapeutka nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Nedokážu si představit, že bych od ní dostala papír, podle kterého bych s dětmi měla doma několikrát denně cvičit. Natáčím si s ní děti v akci, sama tam s nimi cviky zkouším a ona nás koriguje a hlavně se ptám, když mi něco není jasné. Ptám se hodně. To, co si sama neprožiju totiž jen velmi těžko předáváním dál…
Až z role rodiče jsem pochopila, že ani sedět se a sledovat, co terapeut s dítětem dělá, nestačí. Aspoň mně teda ne, jak jsi na tom ty?
KDO S NÍM PRACUJE?
Nechci na nikoho ukazovat prstem. Nechci vyvolávat zbytečné konflikty. Nechci rozdělovat logopedy pracující ve školství a logopedy pracující ve zdravotnicví, naopak. Všichni máme jeden společný cíl, jen cesta, po které se k němu vydáme se liší v závislosti na našich znalostech, dovednostech a zkušenostech.
Za těch 18 let, co jsem s logopedií v kontaktu, jsem se setkala s mnoha logopedy. Na univerzitě, ve školkách a školách, ve stacionářích, v ústavech, v nemocnicích, na soukromých klinikách i v ambulancích... všechna pracoviště měla jedno společné - zakázky od těch, kteří potřebovali ukázat cestu jak efektivněji/srozumitelněji komunikovat.
Měla jsem štěstí na srdcaře, jejich práce byla plná nápadů a úspěchů. Bylo mi ctí se od nich učit a vidět kam až se to dá dotáhnout, dodnes na ně s díky vzpomínám. Jak už to bývá, každá mince má dvě strany. Potkala jsem i takové, kteří jeli drilem se seznamy slov s básničkami, bez nápadu, bez zájmu, bez znalosti souvislostí a většinou také bez úspěchu. Díky nim jsem věděla, že udělám všechno pro to, abych pracovala JINAK.
Zvaž KOMU své dítě svěříš do rukou. Neztrácej čas a nespoléhej na to, že to za tebe někdo vyřeší. Spolupracuj s odborníkem, který vám sedne, kterému důveřuješ, který ti dokáže odpovídat na otázky a hlavně se kterým je dobře tvému dítěti - ať už je to logoped pracující ve školství, nebo ve zdravotnictví.
Bylo by mi líto, kdyby tato slova vyzněla v NESCHOPNOST ŠKOLSKÝCH logopedů a DOKONALOST KLINIKŮ. Tak to NENÍ a ani to tak nebylo míněno. To, že klinický logoped absolvoval specializační přípravu a atestoval bohužel není zaručenou známkou kvality. Jsme přece jen lidé. Logoped pracující ve školství se zájmem o obor může být stejně úspěšný jako klinik, který se zajímá a vzdělává dál. Je to o lidech.
U otázky kdo s ním pracuje potřebuju ještě chvilku zůstat, vydrž tady. Ve školkách jsou v podstatě tři možnosti. Buďto jsou logopedické chvilky vedeny speciální pedagožkou - ŠKOLSKOU LOGOPEDKOU, která má vysokoškolské vzdělání ukončené magisterské studium státní závěrečnou zkouškou z logopedie, nebo LOGOPEDICKOU ASISTENTKOU, která má bakalářské státní závěrečné zkoušky ze Speciální pedagogiky Logopedie-surdopedie a působí pod vedením logopeda ve školství, nebo klinického logopeda. 
Bohužel se ale často stává, že logopedickou péči ve školách a školkách vede LOGOPEDICKÁ PREVENTISTKA - paní učitelka, která absolvovala kurz logopedické prevence s dotací 60 vyučovacích hodin a její kompetencí je provést logopedickou depistáž, tedy NAJÍT děti, jejichž komunikační schopnosti se opožďují za očekávanými vývojovými milníky a odeslat je k odborníkovi, dále má podporovat přirozený vývoj komunikačních schopností u dětí v mateřské škole, nikoli poskytovat jakoukoli logopedickou intervenci v oblasti komunikační schopnosti, která je narušená. Za 60 vyučovacích hodin nemá šanci získat dostatek zkušeností ani znalostí, k tomu, aby mohla diagnostikovat, nebo vést terapii narušené komunikační schopnosti (nesmí ani vyvozovat hlásky, ani pod supervizí), jenže se jí taky říká logopedka… pak v tom nemáte mít vy, rodiče, hokej.
* v logopedických školkách/školách/třídách pracují logopedi ve školství, ne preventisti
DÍKY ZA SDÍLENÍ ❤️.
Zuzana Blažková, máma & klinická logopedka